hilarious

hilarious = legrační, komický

základní fráze:

That's hilarious!  To je ohromná sranda! (ironicky)

příklady z praxe:

Some people don't like his comedy, but I think it's hilarious. Někteří lidé nemají radi tuto komedii, ale já si myslím, že je legrační.

She found the whole situation hilarious.  Domnívala se, že je celá situace komická.