hesitate

hesitate = váhat, otálet, být nerozhodný

                  (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Don't hesitate to contact us. Neváhejte nás kontaktovat.

příklady z praxe:

He hesitated before answering. Zaváhal než odpověděl.

I wouldn't hesitate to ask for your help. Neváhala bych požádat o pomoc.