hervorrufen

hervorrufen = vyvolat, způsobit

(nepravidelné sloveso: rief hervor, hat hervorgerufen)

příklady z praxe:

Seine Bemerkung rief allgemeines Gelächter hervor. Jeho poznámka vyvolala smích.

Das neue Gesetz rief Proteste hervor. Nový zákon vyvolal protest.

Seine Ankündigung rief allgemeine Verwunderung hervor.  Jeho oznámení způsobilo všeobecné překvapení.