Hersteller

Hersteller (der) = výrobce, producent

příklady z praxe:

Ersatzteile  gibt es nur direkt beim Hersteller. Náhradní díly jsou k dispozici přímo u výrobce.

Der Hersteller entwickelt eine neue Linie der Luxus-Kosmetik. Výrobce navrhl novou řadu luxusní kosmetiky.