herrschen

herrschen = převládat, panovat, vládnout

                      (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

In einem Königreich herrscht der König. V království vládne král.

überall herrscht das Kapital - všude převládá kapitál

Seit Tagen herrscht in diesem Gebiet Nebel. Několik dní převládá v této oblasti mlha.