hen night

hen night = rozlučka ženy se svobodou

příklad z praxe:

Susan went straight from the hen party to the church to get married.  Zuzana šla rovnou z rozlučky se svobodou do kostela vdát se.