heimtückisch

heimtückisch = zákeřný, záludný

příklady z praxe:

ein heimtückischer Überfall - zákeřný útok

Ich mag seine heimtückische Art nicht. Nemám ráda jeho zákeřnou povahu.

eine heimtückische Krankheit - zákeřná nemoc