gyrate

gyrate = kroužit, rotovat, otáčet se

příklady z praxe:

They gyrated to the music.  Kroužili na hudbu.