gumption

gumption = kuráž, odvaha, důvtip

příklady z praxe:

Governments have not the gumption to constrain civil service costs.  Vlády nemají kuráž omezit náklady na veřejnou službu.

You haven't the gumption to try.  Nemáš odvahu to zkusit.
 
She had the gumption to write directly to the company manager and persuade him to give her a job. Měla odvahu napsat přímo řediteli společnosti a přesvědčit ho, aby ji dal práci.