gulp

gulp = doušek, lok (podstatné jméno)

            hodit do sebe, naprázdno polknout

            (pravidelné sloveso)

základní fráze:

She took a gulp of tea. Dala si doušek čaje.

in one gulp - jedním lokem

příklady z praxe:

gulping to air - lapat po dechu

He drank half of his whisky in one gulp. Vypil polovinu své whisky jedním douškem.

He gulped a sandwich. Polkl sandwich