grübeln

grübeln = hloubání (podstatné jméno)

                  hloubat, přemítat, meditovat

                  (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Sie grübelt schon tagelang über einem Problem. Přemítá už dny o problému.

Grübelte darüber, wie die Situation zu lösen. Přemítal o tom, jak má vyřešit danou situaci.