gross

gross = hrubý, nechutně tlustý,

základní fráze:

gross national product - hrubý národní produkt

gross earnings - hrubý příjem

příklady z praxe:

the gross outlines of a plan - hrubé obrysy plánu

What was the gross weight of the shipment? Jaká byla celková váha zásilky?

a gross man with an enormous belly - nechutně tlustý muž s obrovským břichem