greifen

greifen = vzít, chytnout, sahat

(nepravidelné sloveso - griff, h. gegriffen. )

základní fráze:

zur Feder greifen - chopit se pera

ins Volle greifen - brát plnými hrstmi

příklady z praxe:

einen Dieb greifen - chytit zloděje

Das Zahnrad greift nicht richtig. Převodovka nefunguje správně.

Ich griff mir die Schlüssel und verschwand. Popadl jsem klíče a odešel.