grade

grade = stupeň, kvalita (podstatné jméno)

              klasifikovat, ohodnotit, třídit

              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

He passed with a B grade. Prospěl s dvojkou.

příklady z praxe:

Students will be graded on their reading ability. Sudenti budou hodnoceni za jejich čtecí schopnosti.

The eggs are graded according to size. Vejce jsou tříděny podle velikosti.

high-grade steel - ušlechtilá ocel