grab

grab = drapák (podstatné jméno)

             urvat, popadnout, shrábnout

             (pravidelné sloveso)

základní fráze:

grab the oppurtinity - chopit se příležitosti

grab the attention - upoutat pozornost

příklady z praxe:

He grabbed the message from me. Popadl vzkaz ode mě.

grab a cap - chytit taxík

He grabbed frantically at the life preserver.  Popadl zběsile záchrannou vestu.