glaring

glaring = oslnivý, nápadný, evidentní

příklady z praxe:

the glaring noonday sun - oslňující polední slunko

a glaring example of racism  - evidentní příklad rasismu

How could you miss this glaring error? It's right on page one! Jak sis mohla ujít tuto evidentní chybu? Je to hned na první stránce.