ginger

ginger = zázvor

základní fráze:

ginger something up - dodávat něčemu šťávu, oživit něco

ginger ale/beer, tea - zázvorová limonáda, zázvorové pivo, zázvorový čaj.

příklady z praxe:

Have you tasted ginger tea? Už jsi ochutnal zázvorový čaj?

I don't like ginger beer. Nemám rád zázvorové pivo.