giddy

giddy = závratný, trpící závratí

základní fráze:

I feel giddy. Točí se mi hlava

příklady z praxe:

from the giddy  height of the castle wall - ze závratné výšky hradební zdi

a giddy feeling - závratný pocit

her giddy rise to power - její závratný vzestup k moci