Geräusch

Geräusch (das) = šepot, hluk, zvuk

příklady z praxe:

Er vernahm ein seltsames Geräusch. Uslyšel zvláštní zvuk.

In der Hotelküche hört man das Klappern von Geschirr und viele andere Geräusche. V hotelové kuchyni je slyšet řinčení nádobí a mnoho dalších zvuku.