geheuchelt

geheuchelt = předstíraný, podvodný, fiktivní

příklady z praxe:

Die Empörung ist geheuchelt.  Rozhorčení je předstírané.

Die Toleranz ist oft geheuchelt. Tolerance je často předstíraná.

Diese Welt ist so geheuchelt und nicht echt! Tento svět je tak předstíraný, ne skutečný!