gefühllos

gefühllos = bezcitný, chladný

příklady z praxe:

Meine Finger sind ganz gefühllos vor Kälte. Moje prsty jsou úplně ztuhlé zimou.

Wie konnte sie ihn nur so gefühllos behandeln? Jak se můž tak bezcitně chovat?