gedeihen

gedeihen = (das) prospívání, rozkvět, zdar

                    prospívat, dařit se

                    (nepravidelné sloveso: gedieh, i. gediehen)

příklady z praxe:

Meine Bäumchen im Blumentopf gedeihen gar prächtig.  Mému stromu v květináči se daři skvěle.

Hier gedeihen die Blumen sehr gut. Zde se květinám daří velmi dobře.