furious

furious = zuřivý, vzteklý, zběsilý

základní fráze:

He got furious.  Popadl ho vztek.

fast and furious - zběsilé tempo

příklady z praxe:

She's furious at over how slowly the investigation is proceeding. Je vzteklá nad tím, jak pomalu vyšetřování pokračuje.

We worked all night at a furious pace. Pracovali celou noc v zuřivém tempu.

She was furious at having been deceived. Zuřila nad tím, že byla podvedena.