fulfill

fulfill = splnit, využít (pravidelné sloveso)

základní fráze:

fulfil the requirements  - splnit požadavky

fulfil one's potential  - využít svůj potenciál

příklady z praxe:

They fulfilled their promises. Splnili své sliby.

He fulfilled his pledge to cut taxes. Splnil svůj slib snížit daně.

He never really fulfilled his potential as a player. Nikdy nevyužil svůj potenciál hráče.