friedlich

friedlich = mírový, nenásilný, klidný

základní fráze:

friedlich einschlafen  - pokojně skonat

příklady z praxe:

einen Konflikt auf friedlichem Wege lösen - vyřešit konflikt mírovou cestou

ein friedlicher Mensch - mírumilovný člověk

ein friedlicher Anblick - klidný pohled