frenetic

frenetic = bouřlivý, zběsilý

příklady z praxe:

The celebration was noisy and frenetic.Oslava byla hlučná a bouřlivá.

a frenetically fast pace - zběsile rychlé tempo