Forschung

Forschung (die) = výzkum, bádání, pátrání

příklady z praxe:

die Forschung nach den Ursachen blieb erfolglos - výzkum příčin byl neúspěšný

Diese Erkenntnisse sind Ergebnisse eingehender Forschungen. Tato zjištění jsou výsledkem důkladného výzkumu.