forgetful

forgetful = zapomnětlivý, roztržitý, sklerotický

příklady z praxe:

He became forgetful. Stal se zapomnětlivým.

a forgetful person - sklerotický človek

I am not forgetful, just a wee bit eccentric. Nejsem roztržitá, jen trochu výstřední.