fordern

fordern = požadovat, vyžadovat si, domáhat se (pravidelné sloveso)

základní fráze:

jemanden dem Kopf fordern - žádat něčí hlavu, pracovní postavení

seine Rechte fordern - dožadovat se svých práv

použití v praxi:

Diese Arbeitstelle fordert Empfehlung. Toto pracovní místo vyžaduje doporučení.

Er fordert eine gerechte Bezahlung. Vyžaduje spravedlivou odměnu.