fold

fold = záhyb (podstatné jméno)

           složit, ovinout (sloveso, pravidelné)

 

příklady z praxe:

She folded the laundry. Složila prádlo.

She folded her arms around his shoulder. Ovinula své paže kolem jeho ramenou.

fold paper - složit papír