flüchten

flüchten - uprchnout, utéct (pravidelné sloveso)

základní fráze:

ins Ausland flüchten  - uprchnout do ciziny

příklady z praxe:

Der Gefangene flüchtete aus der Haftanstalt. Vězeň utekl z nápravného zařízení.

Es ist niemand mehr da, alle Bewohner sind geflüchtet. Už zde nikdo není, všichni obyvatelé utekli.

Als das Feuer ausbrach, flüchteten die Hotelgäste auf das Dach. Když vypukl požár, hoteloví hosté utekli na střechu.