fling

fling = hod, vrh (podstatné jméno)

            hodit, vrhnout

             (nepravidelné sloveso: flung, flung)

základní fráze:

have one's fling - vyhodit si z kopýtka

fling one's arms round somebody's neck - vyhrnout se někomu kolem krku

příklady z praxe:

She flung away her worries. Odhodila pryč své starosti.

to fling someone into jail - vrhnout někoho do vězení

fling down a napkin - hodit ubrousek