flinch

flinch = trhnout sebou, cuknout, couvnout

základní fráze:

flinch in fright - cuknout leknutím

příklady z praxe:

He flinched away from the sudden heat. Trh sebou od náhlého tepla.

He didn’t flinch. Neuhnul.

Can you flinch, please? I hurry up. Můžete prosím uhnout? Pospíchám.