Feldzug

Feldzug (der) = tažení, válečné tažení, kampaň

příklady z praxe:

einen breit angelegten Feldzug zur Bekämpfung der Kriminalität einleiten - zahájit kampaň založenou na boji proti zločinu

Dann starteten die Germanen einen Feldzug gegen Rom. Potom Němci zahájili tažení proti Římu.

ein Feldzug gegen das Rauchen - kampaň proti kouření