fein

fein = jemný, tenký, drobný (přídavné jméno)

           drobně, jemně (příslovce)

základní fráze:

Es regnet fein. Drobně prší.

Das war sehr fein. Bylo to fajn.

příklady z praxe: 

ihr Haar ist sehr fein - její vlasy jsou velmi jemné

fein geschwungene Augenbrauen - jemně zakřivené obočí

fein gehackte Zwiebel - drobně nakrajená cibule