fear

fear = strach, obava, úzkost (podstatné jméno)

           bát se, obávat se

základní fráze:

She was shaking with fear.  Třášla se strachem.

I fear to think of what might happen.  Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

příklady z praxe:

Many people feared to go out at night.  Hodně lidí se bojí jít ven v noci.

The questions weren't as difficult as he had feared. Otázky nebyly tak složité, jak se obával.

He told us about all his hopes and fears. Řekl nám o všech svých nadějích a obavách.