expectation

expectation = očekávání, naděje

základní fráze:

come up to expectation = splnit očekávání

příklady z praxe:

The company has expectations of making a profit next year. Společnost má očekávání dosáhnout zisku v příštím roce.

The restaurant has exceeded expectations. Restaurace předčila očekávání.

expectations for an economic recovery - očekávání ekonomického oživení