exclaim

exclaim = zvolat, vykřiknout (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

The children exclaimed with excitement. Děti vykřikly nadšením.

She exclaimed in delight over the Christmas tree. Vykřikla radostně nad vánočním stromečkem.

"Rubbish!" he exclaimed in disgust. "Nesmysl" zvolal znechuceně.