evaporate

evaporate = vypařit se, vytratit, vyprchat

příklady z praxe:

Our fears at last evaporated.  Naše obavy nakonec vyprchají.

all her doubts evaporated - všechny její pochybnosti se vytratí

The sun evaporated the dew. Slunce odpaří rosu.