evade

evade = vyhnout se, obejít (pravidelné sloveso)

základní fráze:

evade a question - vyhnout se otázce

příklady z praxe:

The criminals have so far managed to evade the police.  Zločinci se dosud zvládli vyhnout policii.

They have evaded. Vyhnuli se zatčení.

The accident evades explanation. Nehoda se obešla bez vysvětlení.