Erziehung

Erziehung (die) = výchova

příklady z praxe:

Er hat ihre Erziehung vernachlässigt. Zanedbal její výchovu.

seinen Kindern eine gute Erziehung geben - svým dětem poskytnout dobrou výchovu