erzeugen

erzeugen = způsobit, vyrobit, vytvořit

                     (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Die Maschine wurde von einer Firma erzeugt. Stroj byl vyroben podnikem.

Der Boden erzeugt alles, was wir brauchen. Půda produkuju vše, co potřebujeme.

Der Autor erzeugt Spannung in seinem Kriminalroman. Autor vytváří napětí ve svém kriminálním románu