erweisen

erweisen = dokázat, prokázat

                    (nepravidelné sloveso: erwies, h. erwiesen)

základní fráze:

jemandem einen großen Dienst erweisen - někomu prokázat velkou službu

sich als Nachteil etwas erweisen - ukázat se jako nevýhoda něčeho

příklady z praxe:

In der Praxis hat sich erwiesen, dass unsere Entscheidung richtig war.V praxi se prokázalo, že naše rozhodnutí bylo správné.

die letzte Ehre erweisen - uctít poslední památku

Ihre Vermutung hat sich als falsch erwiesen. Váš odhad se ukázal jako špatný.