errichten

errichten = postavit, vybudovat, zřídit

                    (pravidelné sloveso)

základní fráze:

neue Wohnsiedlung errichten - vybudovat nové sídliště

eine Scheidewand errichten - postavit přehradu

příklady z praxe:

eine Stiftung errichten - budovat základy

Diese Kirche wurde erst nach dem Krieg errichtet. Tento koste byl postaven po válce.

Vor Zeugen wurde das Testament errichtet. Vůle byla založená před svědky.