Erhebung

Erhebung (die) = povýšení, povstání

příklady z praxe:

seine Erhebung in den Adelsstand - jeho povýšení do šlechtického stavu

eine bewaffnete Erhebung des Volkes gegen die Diktatur - ozbrojené povstání lidu proti diktatuře

Der Montblanc ist die höchste Erhebung in den Alpen. Mont Blanc je nejvyšší vrchol v Alpách.