erheblich

erheblich = značně, podstatně (příslovce)

                     podstatný, závažný (přídavné jméno)

příklady z praxe:

ein erheblicher Schaden - významné poškození

Der Patient wurde erheblich verlezt. Pacient byl vážně zraněn.

ein erheblicher Unterschied - významný rozdíl