ergänzen

ergänzen = doplnit, rozšířit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Anmerkungen ergänzen den Text. Poznámky doplňují text.

Darf ich hierzu noch etwas ergänzen? Smím k tomu něco doplnit?

Die beiden ergänzen sich prima. Oba se skvěle doplňují.