erfassen

erfassen = pochopit, zastihnout, zachytit

základní fráze:

erstandesmäßig erfassen - rozumně pochopit

einen günstigen Augenblick erfassen - vystihnout správný okamžik

příklady z praxe:

Die neuesten Wetterdaten wurden noch nicht statistisch erfasst. Nejnovější data o počasí nejsou statisticky zachycena.

Der Motorradfahrer wurde von dem Lastwagen erfasst. Motocyklista byl zasažen kamion. 

Sie hat den Ernst der Lage sofort erfasst.  Uznala vážnost situace okamžitě.