ereignen

ereignen = přihodit se, udát se, stát se

                    (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

es hat sich nichts Besonderes ereignet - nic zvláštního se nepřihodilo

Auf dem Heimweg ereignete sich ein Unfall. Na cestě domů došlo k nehodě

Gestern hat sich ein Unfall ereignet. Včera došlo k nehodě.