entsetzen

entsetzen (das)= zděšení, hrůza, úžas

                             (podstatné jméno)

                             vyděsit, šokovat, polekat se

                              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen.  Její oči se rozšířili hrůzou.

Ihr gefror vor Entsetzen das Blut in den Adern.  Hrůzou ji ztuhla krev v žilách.

příklady z praxe:

Diese Äußerung hat manchen Zuhörer entsetzt. Tento komentář šokoval některé posluchače.

Mit Entsetzen stellte er fest, dass er von Feinden umgeben war. S hrůzou si uvědomil, že byl obklopen nepřáteli.